Tjänster

*Energiutredningar                    -Energibehov i villor eller flerfamiljshus
                                                  -Konstruktionsledningar
 
*Värmepumpsinstallationer      -Kundanpassade lösningar till industri och privatpersoner
 
 
*Säkervatteninstallation           -Vatten och sanitet, enligt branschregler
 
 
*ROT-uppdrag                         -Ombyggnationer betr. Våtrum, kök, värmesystem mm.
 
 
*Projektledning                        -Inom landsbygdsutveckling, affärsutveckling och mindre processer  

 

 

Kontakta oss gärna om det finns funderingar för ytterligare information.