Övrigt

 SUVE har under hösten 2007 monterat in
  reservkraftsaggregat på uppdrag av
  ABB AB hos LKAB i Kiruna.
 
 
  Vi har tillverkat klimataggregat till
  restaurangvagnar beställda av
  Bon Air Sweden AB.
 
  Klimataggregaten skall monteras på tåg i Norge.
 
 
 Under första halvåret 2008 har vi
  monterat bromsstativ
  avsedda för hissar i gruvschakt.
 
  Detta projekt har vi haft i samarbete
  med två andra företag i kommunen.
 
 

Klimataggregat

                     

Mobila och stationära klimataggregat med kyla och värme

Klimataggregat till förarhytt för tåg. Dessa aggregat är helt kundanpassade och byggs efter kundens behov och önskemål.

 

Avvattningsteknik

Miljö- och energiteknik, avvattning av slam.

DWS Dewatering System 6000 är framtagen för att omvandla svårhanterligt slam till en energiprodukt. Energin från den avvattnade produkten omvandlas genom förbränning till varmvatten för försäljning till fjärrvärme eller till elektricitet för avyttring på marknaden.

DWS konceptet är flexibelt och kan anpassas mot kundens lokala upparbetnings behov för svåravvattnade fraktioner.