Elektronikkylare

Elektronikkylare

LKD 02-200 är en mobil Elektronikkylare som är anpassat för stridsflygplan F-16. Elektronikkylaren används på marken för att kyla flygplanen när färddata programeras in.

Utrustningen finns både i eldrivet och diesel utförande.